baner

ski

Super oferta dla narciarzy! Do Stacji Narciarskiej Zieleniec  tylko 6 km. 

 


CZYTAJ WIĘCEJ

Konkurencyjne ceny. Sprawdź naszą ofertę!

 

 

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Przyjedź do Dusznik-Zdroju. Naprawdę warto. Sprawdź atrakcje miasta i okolic.

 
 

CZYTAJ WIĘCEJ

REGULAMIN OBIEKTU

Będziemy bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa oraz spokoju wypoczynku Twojego oraz wszystkich naszych Gości.

 

 1. Pokój lub Domek w Ośrodku wynajmowany jest na doby lub terminy wcześniej zarezerwowane.
 2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailem lub wypełnić formularz rezerwacyjny na stronie www.osrodekstrzecha.pl. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych świadczonych przez O.W.S. Strzecha oraz w celach związanych z realizacją rezerwacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 962 z późniejszymi zmianami).
 3. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności za usługi.
 4. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości ok. 30% wartości rezerwowanego pobytu.
 5. Zadatek na poczet rezerwacji należy opłacić w terminie do 4 dni od dnia dokonania rezerwacji lub w innym terminie uzgodnionym z obsługą. Brak wpłaty zadatku w powyższym terminie skutkuje automatyczną anulacją rezerwacji.
 6. Osobom, które nie dokonały rezerwacji i/lub nie wpłaciły zadatku zakwaterowanie nie jest gwarantowane.
 7. Rezerwacje uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku na konto Ośrodka. Jednocześnie wpłata zadatku, a tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu przez osobę dokonującą rezerwację.
 8. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji jest bezzwrotny. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu istnieje możliwość zmiany na inny, dogodny termin w miarę dostępności miejsc noclegowych.
 9. Niestawienie się Gościa w Ośrodku do godz. 09:00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił Ośrodka pisemnie lub mailowo na adres kontakt@osrodekstrzecha.pl (dotyczy rezerwacji z wpłatą zadatku).
 10. Niestawienie się Gościa w ośrodku do godziny 22:00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez zadatku), jeżeli nie ustalono inaczej.
 11. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o 10:00.
 12. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe okazując aktualny dokument tożsamości wraz z fotografią. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości Ośrodek ma prawo odmówić przyjęcia Gościa.
 13. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia. Ośrodek uwzględni w miarę możliwości.
 14. Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu, a najpóźniej na drugi dzień.
 15. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek nie przyjazdu, późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji nie powoduje obniżenia płatności za usługę.
 16. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 17. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju od godz. 07:00 do godz. 20:00.
 18. Osobom postronnym Ośrodek nie udziela informacji o danych osobowych Gości zameldowanych.
 19. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 07:00 rano. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać pobytu innych Gości.
 20. Gość Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za z niszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 21. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Ośrodku albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gościom lub funkcjonowanie Ośrodka. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do zarządzeń Kierownictwa, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia obiektu.
 22. W momencie przekazania przez Recepcję klucza do pokoju Gość Ośrodka staje się jego gospodarzem. Sprzątanie odbywa się co trzecią dobę lub na życzenie Gościa – prośbę należy zgłosić w Recepcji.
 23. W przypadku zgubienia lub zniszczenia klucza Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50,00 zł.
 24. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych (będących pod nadzorem).
 25. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia (papierosów, e papierosów, wyrobów tytoniowych, itp.) i używania ognia otwartego w szczególności w pokojach i łazienkach. W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500,00 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 5 000,00 zł.
 26. W obiekcie zabronione jest:
  • zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa obiektu);
  • poruszanie się w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenia sprzętu narciarskiego do pokoju Ośrodek dysponuje narciarnią, gdzie można przechować sprzęt narciarski;
  • wprowadzania nie zgłoszonych zwierząt na teren obiektu;
  • zachowywania powszechnie uznawanego za nieprzyzwoite.
 27. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwia natychmiastową reakcję. Reklamacje zgłaszane w dniu wykwaterowywania nie będą rozpatrywane.
 28. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależne, np. przerwy w dostawie prądu lub wody.
 29. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług;
  • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie;
  • sprawną pod względem technicznym usługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte Recepcja dołoży wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
 30. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu Recepcji.
 31. Gość opuszczając pokój powinien każdorazowo sprawdzić czy drzwi są zamknięte.
 32. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odsyłane na jego koszt za pośrednictwem kuriera. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty znalezione zostaną rozdysponowane zgodnie z Ustawą z dn. 20.03.2015 o Rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397).
 33. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz uregulowania należności za wykorzystane usługi.
 34. Goście z alergiami proszeni są o zgłaszanie tego faktu najpóźniej dzień przed przyjazdem.
 35. Obiekt jest monitorowany.